We in Energy


Titel: WE in Energy
Opdrachtgever: DNV GL – Energy
Jaar: 2011-2015

DNV GL – Energy, onderdeel van DNV GL, is een wereldwijd opererende test- en certificeringsorganisatie en consultancy op het gebied van de energieketen, inclusief duurzame energie. WE in Energy is hun Engelstalige global staff magazine.

In 2011 heb ik deze uitgave in nauwe samenwerking met VA communication by design opgezet voor de toenmalige KEMA, onder de naam Transponder. Tot 2015 heb ik de redactie over het tijdschrift gevoerd en een groot deel van de artikelen geschreven. Samen met de opdrachtgever zochten we steeds de balans tussen het technisch-zakelijke en het persoonlijke. Veel interviews met mensen van uiteenlopende nationaliteiten, intensieve samenwerking met betrokkenen binnen en buiten DNV GL.