Het kloppend hart


ASM_kloppend_hart_200x200_thumbnail

Subtitel: Arnhemsche Scheepsbouw Maatschappij 1889-1978
Opdrachtgever: Stichting Historische Schepen Arnhem
Auteurs: Marlies Hummelen, Piet van Cruyningen, Joke Korteweg
Redactie: Marlies Hummelen
Uitgever: Boekschap
Ontwerp: VA communication by design
Nieuwe fotografie: Herman van Ommen Fotografie
Jaar: 2011

In dit verhaal over de Arnhemsche Scheepsbouw Maatschappij zijn veel kenmerkende aspecten van de recente Nederlandse scheepsbouwhistorie terug te vinden. Het boek behandelt alle facetten van de rijke geschiedenis van de ASM. Piet van Cruyningen beschreef de historie, Joke Korteweg de machines en scheepstypen die de werf produceerde. Als auteur nam ik het hoofdstuk over de familiegeschiedenis voor mijn rekening, inclusief het historisch onderzoek hiervoor. Ook schreef ik acht uitgebreide portretten van oud-werknemers, waarin ze over hun ervaringen met het bedrijf en het industriële ambacht vertellen. Samen vormen die portretten een mooi beeld van de bouw van een schip in de jaren vijftig en zestig: een echt Gesamtkunstwerk. Verder was ik verantwoordelijk voor de redactie.
Herman van Ommen maakte niet alleen de portretten van de acht geïnterviewden, maar ook een beeldhoofdstuk met prachtige foto’s van de situatie in 2011: een al sinds 1980 braakliggend terrein, midden in Arnhem, waar zich inmiddels een aantrekkelijk, wild stukje natuur heeft gevormd.

Download het pdf-bestand